Välkommen till Sidsjö Vårdcentral

Välkommen till Sidsjö Vårdcentral Tid är en bristvara i samhället. På Sidsjö vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

bvc1

Begränsningar i covidprovtagning

Obs begränsningar i Covid-provtagning!

På grund av begränsningar i labkapacitet på Region Västernorrland kommer alla vård-/hälsocentraler endast att provta vård- och omsorgspersonal för Covid-19. Detta kan ändras igen när kapaciteten tillåter. Region Västernorrland kommer ut med mer information inom kort.Observera att prover tagna på vårdcentraler för patienter i priogrupp 4 inte kommer att analyseras på lab och man därför inte kommer att få något svar på de proverna heller. Priogrupp 4 innefattar alla med ’icke vårdjobb’, skolbarn med flera

Uppdatering Covid-19

Information med anledning av coronaviruset, covid-19

Vi vill skydda våra patienter från smittor då många är sköra och har ett nedsatt immunförsvar. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till vårdcentralen. Vi kan i nuläget inte ta emot dropin-besök till vare sig mottagningsbesök eller för provtagning

Vår rekommendation är att så långt som möjligt i nuläget göra vårdbesöken via distans för att minimera smittspridningen. Vi har ett väl utbyggt system för distansbesök över video eller chat där du på ett säkert sätt legitimerar dig med BankID. Via VårdOnline kan vi lösa mycket av dina frågor.

Inför ditt vårdbesök

• Det är viktigt att du går på dina inbokade vårdbesök. Mottagningarna har vidtagit åtgärder för att kunna bedriva verksamheten på ett smittsäkert sätt.

• Ta gärna kontakt med oss för att se om ditt vårdbesök kan ersättas av telefonbesök eller videomöte. Enklast kontaktar du oss via 1177.se eller vårdonline.nu

• Om ditt besök ställs in kommer du att meddelas.

• Vi försöker undvika trängsel i väntrummen. Vi vill därför att du inte kommer för tidigt till ditt bokade besök. När du sitter i väntrummet, tänk också på att hålla avstånd till andra patienter. Om möjligt vänta utomhus på ditt besök

• Vi ber närstående att vänta utanför och inte följa med in på mottagningen. Undantag görs för barn eller andra som behöver medföljare och som då tar med sig max 1 person.

• Om du har ett inbokat vårdbesök sedan tidigare och blir förkyld, får influensasymtom eller feber, ber vi dig boka om ditt besök direkt gärna till ett digitalt besök. Vid förkylningssymtom som gör att du behöver avboka behöver du inte betala avgift för sent återbud.

Dela gärna denna information så gör vi tillsammans allt vi kan för att bromsa smittspridningen

Kontaktvägar:

www.1177.se
www.vårdonline.nu

Medicinsk fotvård

Nya rutiner för medicinsk fotvård

Under hösten -20 kommer den medicinska fotvården att flyttas ut från lokalerna på vårdcentralen. Alla patienter på Sidsjö Vårdcentral som har pågående fotvård kommer att få personlig information om detta.

Influensavaccination 2020

Vaccination av riskgrupper pågår nu. Pga vaccinbrist globalt kan vi bara vaccinera riskgrupper i nuläget. Om du skall vaccinera dig och har ett annat besök på vårdcentralen är det bra att passa på att säga till då så kan vaccinationen ske i samband med det besöket. Med tanke på rådande covid-pandemi kommer all vaccination att ske via bokade besök och alltså inte som tidigare någon dropinvaccination. Mer information om hur det kommer att gå till finns här

Hur gör jag för att boka?

Allmän information om årets influensa på folkhälsomyndigheten

Allmän information om säsongsinfluensa på 1177

Antikroppstestning för allmänheten Covid-19

Från och med slutet av oktober 2020 erbjuder Region Västernorrland antikroppsprovtagning till samtliga invånare i länet. Om du har fyllt 15 år, haft symtom på covid-19 och varit friskförklarad sedan två veckor så kommer du att kunna boka en tid för att ta ett antikroppsprov. Du kommer att kunna beställa tid för provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du finner uppdaterad information på 1177.se eller rvn.se

Kostnaden för att göra ett antikroppstest är 200 kronor i Västernorrland. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som har rekommenderat den avgiften.

Patientavgifter 2020

Förändrade patientavgifter

Innehållet gäller Västernorrland

Från 1 september 2020 ändras vissa patientavgifter inom Region Västernorrland.

  • Besök inom primärvård (hälso/vårdcentraler) och specialistvård (sjukhusmottagningar) höjs från 200 kronor till 300 kronor.
  • Sjukvårdande behandling i samband med ambulansutryckning som inte leder till transport för vidare vård höjs från 400 kronor till 500 kronor.
  • Besök vid akutmottagning höjs från 400 kronor – 500 kronor.
  • Avgift vid receptförnyelse tas bort. Det innebär att det blir ingen avgift när du förnyar ditt recept via t. ex. telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • En avgift på 1 500 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från en planerad operation. 
  • En avgift på 350 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från avtalat besök. Det gäller även Barn och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • En avgift på 350 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från besök hos Folktandvården. 

Mer information hittar du på 1177.se/patientavgifter.

Covid-19

Covid-19, nya riktlinjer för provtagning.

Självtesta dig via 1177 Vårdguiden för att se om du har covid-19

Från och med 2 juli kan du som har någon form av covid-19-symtom och som är folkbokförd i Västernorrland ta ett prov på dig själv för att se om du har covid-19. Du beställer ditt provtagningsmaterial genom att logga in på 1177.se. Du måste utse ett ombud som är symtomfri, att hämta provtagningsmaterialet.

Provtagningserbjudandet är personligt och du kan inte beställa åt någon annan person. Du tar sedan provet enligt de instruktioner som följer med materialet. Instruktioner finns också på 1177 Vårdguiden, där du hittar en film som visar hur provet ska tas.

https://www.1177.se/Vasternorrland/aktuellt/aktuellt-i-vasternorrland/1-julisjalvtesta-dig-via-1177-vardguiden-for-att-se-om-du-har-covid-19/

Observera att du inte skall komma till vårdcentralen vare sig för att hämta testmaterial, lämna testmaterial eller få reda på testresultat.

Du kommer att kunna läsa ditt provsvar i din inkorg genom att logga in på 1177.se.