Välkommen till Sidsjö Vårdcentral

Välkommen till Sidsjö Vårdcentral Tid är en bristvara i samhället. På Sidsjö vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

bvc1

Inga fysiska grupper

Som en åtgärd för att begränsa smittspridningen kommer vi från och med 220112 inte att ha några fysiska grupper för patienter i verksamheterna. All gruppaktivitet som kan kommer att ske digitalt. Vi kommer att uppdatera med information om när vi kan återuppta de fysiska grupptillfällena.

Viktig information om vaccination

Information om vaccination mot Covid-19 samt säsongsinfluensa

Vi har fått i uppdrag att vaccinera mot covid-19 samt influensa. Tider bokas via 1177.se

I och med detta uppdrag kommer vi ha sämre tillgänglighet både i telefon och till mottagning för andra tillstånd. Detta på grund av att så stor del av vår personal nu deltar i arbetet med vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensan.

Vid frågor kring vaccination, bokning eller annat kring detta vänligen ring inte till vårdcentralen utan sök via 1177.se eller ring regionens supporttelefon 0611-804 00 klockan 08.00-16.00 vardagar (måndag-fredag)

Nya lokaler

Vi har byggt ut

All fysioterapi är nu på vårdcentralen

Våra nya lokaler på våning 3 på vårdcentralen börjar nu bli helt klara. Detta innebär bland annat att all fysioterapimottagning är nu samlad på vårdcentralen.

Mödrahälsovård/MVC

Barnmorskor på Sidsjö Vårdcentral

Nu har vi anställda barnmorskor på Sidsjö Vårdcentral. Sanda Malmberg och Madelene Vängman. För att komma i kontakt med dem finns en egen kontaktväg in på 1177.se samt att de har telefontid varje vardagsmorgon mellan 09.00-09:30 på telefon Madelene 060-750 2005 och Sandra 060-750 2048

80+-telefon

Egen telefonlinje för dig över 80 år

Nu kan du som är över 80 år komma i kontakt med oss via ett eget telefonnummer, 060-750 20 10. Varje vardag mellan kl 8-12 svarar en distriktsköterska på dina frågor och kan hjälpa dig med tidsbokning till alla yrkeskategorier på vår vårdcentral.